AVIZE NECESARE

        Green Seiro vine în sprijinul dumneavoastră cu lista de avize necesare pentru proiectul parcului fotovoltaic precum şi lista de acte necesare pentru avizul de racordare (pentru case).

        Lista de avize necesare pentru proiectul parcului fotovoltaic
1.Terenul:cumpărare, concesionare, închiriere
-dacă este extravilan trebuie făcut PUZ - scoatere din circuitul agricol
-certificat de urbanism(extras CF+cerere)
-studiul de oportunitate-evacuare putere
-pentru obtinerea certificatului de urbanism trebuie rezolvate avizele solicitate de acesta

2.Studiu de solutie(după certificatul de urbanism)pentru obţinerea ATR
-DTAC-documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construcţie
-Obţinerea autorizaţiei de construcţie
-Proiectul tehnic se începe odata cu DTAC
-Proiect tehnic pentru evacuare putere

3.După obţinerea ATR se obţine autorizaţia de înfiinţare
-Obţinerea licenţei de exploatare comercială
-Opcom(acreditare energie verde)
-Transelectrica

        Lista de acte necesare pentru avizul de racordare (pentru case)
        Ce acte sunt necesare?

Acte emise de autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale, după caz:
- certificat de urbanism - conţine inclusiv precizări privind toate avizele care trebuie obţinute;
- autorizaţie de construcţie.

Acte emise de operatorul reţelei electrice la care se racordează instalaţia
- aviz de amplasament - emis confom Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament aprobată prin Ordin ANRE nr. 48/2008;
- aviz tehnic de racordare - emis conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes local, aprobat prin HG nr. 90/2008.


Acte emise de ANRE
- autorizaţie de înfiinţare
- conform Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG 540/2004, cu modificările şi completările aprobate prin HG 553/2007;
- numai pentru obiective energetice având puterea instalată mai mare de 1 MW;
- licenţa de producere E-SRE
- calificarea pentru producţie prioritară de energie electrică
- conform Regulamentului pentru calificarea producţiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/2006.

Cât durează obţinerea actelor?
Perioada de obţinere a avizelor este de circa 3-6 luni până în momentul racordarii.

Care sunt costurile pentru branşare ONgrid?
Costurile cu avize, acte şi branşare au ajuns în jurul la 3000 euro.

Sunteți în căutarea unei soluții rentabile pentru viitorul dumneavoastră?