DEX FOTOVOLTAIC

        Green Seiro vă oferă un glosar de cuvinte al termenilor fotovoltaici
        Definiţii ale termenilor folosiţi în legatură cu PV

Celula solară fotovoltaică (fotoelectrică)= un element/dispozitiv care converteşte energia luminoasă din razele soarelui în energie electrică, prin efectul fotovoltaic.
Celula solară fotovoltaică (fotoelectrică)(solară) este formată din straturi de semiconductori(de obicei siliciu) ordonate în aşa fel încât să formeze o structură care să permită transferul de electroni de pe diferitele nivele, sub influenţa radiaţiei luminoase şi include şi contacte electrice.
Celulele solare pe bază de siliciu se pot clasifica, după grosimea materialului în :
Strat gros = celule monocristaline (c-Si), celule policristaline (mc-Si),
Strat subţire = celule cu siliciu amorf (a-Si), celule cu siliciu microcristalin (Еc-Si)
În afară de siliciu se mai folosesc pentru producţia de celule fotovoltaice (fotoelectrice) şi alte materiale semiconductoare ca:
Semiconductoare pe bază de elemente din grupa III-V ca: celule fotovoltaice cu GaAs, celule fotovoltaice cu GaInP/GaAs sau celule fotovoltaice cu GaAs/Ge,
Semiconductoare pe bază de elemente din grupa II-VI ca : celule fotovoltaice cu CdTe cât şi alte materiale, care nu au ajuns însă la nivelul de producţie industrial economic.
Constanta solară = radiaţia electromagnetică ce provine de la soare şi care ajunge la graniţele atmosferei terestre.
Valoarea acceptată internaţional a acesteia este de aproximativ 1350 W pe metru patrat.
Curent electric = Curgerea (deplasarea) electronilor printr-un conductor electric..
Unitatea de măsură pentru intensitate = Amper = A
Curent (electric) continuu = Curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens.
Curent (electric) alternativ = Curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice), de 100 de ori pe secundă în Europa (50 de cicluri pe secunda = 50 Hz) şi de 120 de ori pe secunda în USA (60 de cicluri pe secundă = 60 Hz).
Dispozitiv solar fotovoltaic = Un dispozitiv care transformă lumina solară în curent electric continuu.
Eficienţa (%) = Raportul dintre puterea (sau energia) ieşită dintr-un sistem şi puterea (sau energia) intrată într-un sistem, exprimată în procente.
Eficienţa unui sistem fotovoltaic = Reprezintă raportul dintre energia electrică produsă de sistemul fotovoltaic faţă de energia solară primită de sistemul fotovoltaic.
Eficienţa normală tipică pentru celule fotovoltaice standard produse din siliciu policristalin sau monocristalin variază între valorile de 6 % şi 18 % .
Energie electrică (=>centrale electrice) = Forma intermediară de energie, generată de centrale termoelectrice, centrale hidroelectrice, centrale electronucleare, centrale eoliene, centrale solare fotovoltaice şi centrale geotermale.
Energia solară = Radiaţia electromagnetică generală emisă de soare. Partea radiaţiei solare care ajunge pe pământ este indicată de constanta solară.
Fotovoltaic = Acest termen se referă la convertirea radiaţiei solare direct în energie electrică
Foton = Reprezintă particula elementară a radiaţiei electromagnetice , a luminii.
Insolaţia = Rata la care energia solară ajunge la suprafaţa pământului.
Invertor = Aparat care converteşte curentul continuu care vine de la panourile fotovoltaice în curent alternativ care apoi e trimis în reţeaua electrică.
Kilowat = kW = Unitate de putere egală cu 1.000 Wati.
Kilowat/h = kWh = Este o unitate de măsură a consumului/transmisiei de electricitate egală cu cantitatea de putere electrică multiplicată cu timpul de consum. Este energia echivalentă cu 1.000 wati utilizaţi / transmişi timp de o oră. Este unitatea standard de măsurare a consumului/ transmisiei de energie electrică.
Legea lui Ohm = I = U / R = Pentru orice circuit electric, intensitatea curentului electric (I) (masurată în Amperi), este direct proporţională cu tensiunea curentului (U) (masurată în Volţi) şi invers proporţională cu rezistenţa acestuia (R) (măsurată în Ohmi).
Panou (modul) solar fotovoltaic = Blocul constructiv de bază a unui sistem fotovoltaic, fiind constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate.
Panourile solare se pot utiliza separate sau legate în baterii şi pot alimenta consumatori independenţi sau reţeaua electrică publică.
Putere electrică (P) = Puterea electrică (P = masurată in Watti) este produsul dintre Tensiunea curentului electric (U = masurată în Volţi) şi Intensitatea curentului electric (I = masurată în Amperi).
Puterea de vârf = peak power = Reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice / modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25 А C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 Wati pe metru pătrat (într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare (incidentă razelor perpendicular).
Unitatea de măsură = Wp (watt peak) 1 MWp (megawatt peak) = 1.000 kWp (kilowatt peak) = 1.000.000 Wp (watt peak)
Radiaţie infraroşie = Partea radiaţiei electromagnetice a cărei lungime de undă este cuprinsă între 0,75 microni şi 1.000 microni.
Semiconductor = Un material care are capacitate limitată de a conduce curent electric.
Siliciu = Si = Material semiconductor care este utilizat (în PV) la fabricarea celulelor fotovoltaice, sub forma monocristalină, policristalină sau amorfă.
Sistem fotovoltaic = Un număr de panouri fotovoltaice care sunt conectate electric în serie sau în paralel astfel încat să furnizeze energie electrică.
Sistem fotovoltaic Off-Grid = Sistem fotovoltaic ne conectat la reţeaua electrică naţională, care în mod normal utilizează (încarca) acumulatori.
Sistem fotovoltaic On-Grid = Un sistem fotovoltaic care este conectat la reţeaua de distribuţie naţională.

Sunteți în căutarea unei soluții rentabile pentru viitorul dumneavoastră?